Baran

Okres: 21. III. – 20. IV.

Planeta: Mars

Żywioł: Ogień

Kamienie lecznicze: ametystakwamarynawenturynkarneolcytrynagatgranatjaspishematyt, rubin

 

W Baranie, znaku nowego początku, znajdujemy pierwotny impuls żicia, ekspozję siły. Baran jest pozytywnym człowiekim woli. Bez uprzedzeń i beztrosko przystępuje do coraz to nowych czynów, tryskając twórczą energią, entuzjazmem i niezłomną wiarą, że wszystko jest możliwe i wykonalne.

 

Używa swej energii do celów realnych i namacalnych, wymyśla rzeczy pożyteczne, wprowadza reformy i ulepszenia, które inni ludzie uważali za niemożliwe. Wykazuje przy tym niekiedy waleczność, a nawet bohaterską odwagę.

 

Obok młodzieńczego uniesienia, towarzyszącego tym ludziom często do późnej starości, u urodzonych w znaku Barana spotykamy jednak skrywaną niepewność. Nierzadko zachowują się nierozwaźnie, niedojrzale, a nawet agresywnie. Przypominają w tym względzie młodzieńca, który po raz pierwszy opuszcza zacisze rodzinnego domu i, zdany wyłącznie na siebie, traktuje życie jako przeciwnika, z którym trzeba zmierzyć własne siły i go pokonać.

 

Tak więc Baran znajduje potwierdzenie siebie w skutecznym działaniu, a szczególnie cieszy go, gdy może przewyższyć konkurentów. Gdy jednak osiągnie cel, zaraz rozgląda się za następnym. Zawsze pragnie być pierwszy i najlepszy. Jego ambicja i niecierpliwość prowadzą jednak nierzadko do tego, iź pędzi przed siebie, nie przemyślawszy następstw swych czynów. Ma również skłonność do lekcewaźenia uczuć i życzeń bliskich sobie ludzi.

 

Jego zapał do działania może stać się ucieczką przed spotkaniem i dyskusjami z samym sobą, z własną agresią, słabością i lękami. Jest człowiekiem, którego największa moc tkwi w woli, więc największy lęk kryje się w bezsilności tej woli. Czuje się nieswój, gdy tylko wypuści wodze z rąk i nie może wpływać na wydarzenia zgodnie z własną wolą. Dlatego ciężko przychodzi mu ufne zawierzenie się komuś czy czemuś, często równoznaczne dla niego z inercją, a nawet słabością.

 

Dla Barana największą lekcją życiową jest rozwój zaufania do wyższej woli i wyższej mocy, zrozumienie, że zawsze czerpał z tych żródeł, a teraz ma świadomie się z nimi połączyć. Gdy tylko pozwoli oddziaływać przez siebie boskim energiom i nauczy się funkcjonować w zgodzie z siłami ewolucji, może okazać swe zbawienne i odnawiające działanie jak żaden inny znak zodiaku. Może w pionierskiej pracy pomóc w utorowaniu drogi duchowym ideom, wniosząc ruchliwość i życie, światło i powiew światłp i powiew świeżości w przestarzałe i skostniałe struktury, które utrudniają wyższy rozwój człowieka.

 

Wówczas także w życiu osobistym znajduje odwagę, by stawić czoło swym wewnętrznym lękom i słabościom, uwolniając je przez miłość i zrozumienie.

 

Byk

Okres: 21. IV. – 20. V.

Planeta: Wenus

Żywioł: Ziemia

Kamienie leczniczeszmaragdakwamarynazurytlapis lazulitygrysie okoagatawenturyncytrynkwarc górski (KRYSZTAŁ), chalcedon, kwarc różowyunakit

 

W znaku byka znajdujemy wewnętrzne skupienie energii. Reprezentuje on płodność ziemi. W jego charakterze odzwierciedlają się prawa życia naszej planety: pwolny, organiczny rozwój przyrody, który wbrew wszelkim przeciwieństwom dąży do celu z cierpliwą wytrwałością i znajduje swe urzeczywistnienie w rozkwicie piękna, siły i dojrzałości.

Byk chce zakorzenić się w materii, potrzebuje pewnego gruntu pod stopami, tak by móc wszystkimi zmysłami i całym umysłem otworzyć się na życie, dotknąć go, używać i po swojemu zrozumieć oraz kształtować. Głęboko tkwi w nim pragnienie, by zachować nienaruszone piękno i pełnię życia, strzec ich i chronić.

Byk wie, że wydarzenia potrzebują czasu i przestrzeni, by mogły dojść do pełnego rozkwitu. Sam też potrzebuje czasu i spokoju, by różne sprawy dojrzały w nim i zostały przetworzone w nowe wrażenia. Jest energiczny i przywiązany do Ziemi. Wszystko, do czego się zabiera, musi służyć jakiemuś pożytecznemu celowi. Zazwyczaj Byki potrzebują więcej czasu niż przedstawiciele innych znaków, by wejść w svój normalny tok działania. Ale kiedy już wystartują, wykazują niesłychaną wytrwałość, upór i cierpliwość w pokonywaniu wszelkich przeszkód; nie zatrzymują się, póki nie osiągną celu. Zmysłowość Byka jest wesoła i nieskomplikowana. Ma on głęboką radość życia, ukierunkowaną na rozkoszowanie się przyrodą i miłymi doznaniami.

Ponieważ szuka stałości, wiodącą rolę w jego życiu odgrywa materialna i emocjonalna stabilizacja. Owa potrzeba wyjaśnia też, dlaczego u Byka często występują tendencje do zawłaszczania. Byk szybko zaczyna też cierpieć na lęk przed utratą stanu posiadania. Z właściwym sobie uporem trzyma się tego, do czego przywykł. Zmiany tak dalece potrafią go zaniepokoić, że wszystko co nowe, z początku odrzuca. Często zawęża to jego horyzonty. Byk musi nauczyć się zawierzenia naturalnym procesom rozwoju, które przebiegają w nim samym, podobnie jak i we wszystkim, co żyje, i które mogą go doprowadzić do zncznie większej pełni i zadowolenia niż bojażliwe, kurczowe trzymanie się tego, co znane, oraz zabezpieczanie już zdobytego.

Wreszcie głęboko zakorzeniona tęsknota za stałością każe Bykowi szukać takiego obszaru życia, który leży poza wszelkimi zmianami i stanowi permanentną, pewną podstawę wzrostu i rozwoju całego życia. Jeśli Byk znajdzie w sobie ową „boską praprzyczynę bytu”, może jak nikt inny troszczyć się o to, by wszelkie procesy życiowej edukacji opierały się na stabilnej podstawie. Jego przykład może nauczyć ludzi, że organiczny rozwój w zgodzie z procesami życiowymi przyrody umożliwia osiąganie trwałych rezultatów, które dowodzą jego sensu i pożyteczności w kontekście wszechświata.

Bliżnięta

Okres: 21. V. – 21. VI.

Planeta: Merkury

Żywioł: Powietrze

Kamienie leczniczeagatakwamaryncytryn, obsidian, tygrysie okobursztyn, chalcedon, kwarc górski (Kryształ)

 

Czujne i bardzo wesołe, Bliżnięta wychodzą naprzeciw życiu niemal z dziecięcą szczerością i ciekawością. Pod wpływem tego znaku człowiek pragnie rozszerzyć sferę swych przeżyć. Jest przecież tak wiele spraw, które godne są doznania, dotknięcia i dostrzeżenia. Dookoła jest tyle nowego i interesującego do odkrycia, nauczenia się i poznania.

 

Istota Bliżniąt jest więc nastawiona na wymianę i komunikowanie się. Pragnie udzielać się i uczestniczyć w wydarzeniach w śdwiecie, jak i w svoim najbliższym otoczeniu. Jego medium jest mowa. Jest to instrument, który opanowuje po mistrzowsku. Potrafi dzięki niej dać wyraz nie tylko swym doświadczeniom i wiedzy, lecz także tworzyć i budować ze słów, jak inni rękami. Znajdujemy tu poetę, który przetwarza w wiersz zarówno szczególny ulotny urok przeżycia, jak i abstrakcyjne doświadczenia umysłu i potrafi je w ten sposób uchwycić i przekazać. Daje to Bliżniętom pewne oparcie wśród rozmaitości i zmienności życia.

 

Bliżnięta, tak żaden inny znak, rozumieją relatywność istnienia. Przestrzeń i czas są wartościami zmiennymi, a żywy umysł Bliżniąt potrafi podejść do spraw z różnych punktów widzenia. Często podnieca go eksperymentowanie z innymi sposobami myślenia, jednak bez wiązania się z określoną opinią. Jego umysł jest lekki i skory do zabawy. Bliżnięta, silniej niż większość znaków, zachowują pewien dystans także do siebie samego; wolne są od emocji i uczuciowych zawirowań.

 

Energia Bliżniąt pomaga unikać jednostronności; otwiera stale dla nowych idei, ludzi i doświadczeń. Jednak pociąg Bliżniąt do nowych bodżców może też łatwo doprowadzić do rozproszenia w życiu osobistym. Rozmaitość zainteresowań może maskować brak zdolności do zgłębiania spraw. Dość często tłumi także poczucie wewnęetrznej pustki, która zawsze powstaje, gdy zbyt mocno zatracimy się w życiu zewnętrznym. Ponieważ Bliżnięta z trudem odnajdują w sobie stabilną bazę, ich poczucie własnej wartości opiera się często na chwiejnych nogach. Bliżnięta, którenie rozwinęły jeszcze głębszego potencjału swego znaku, mogą mieć skłonność do ukrywania tych niedostatków pod postacią ironii, krytyki i powierzchownej czupurności.

 

W każdym człowieku urodzonym pod tym znakiem tkwi jednak głęboko tęsknota powrotu do niepodzielnej całości, w której zawarte są, a zarazem zneutralizowane, przeciwieństva.

 

Wybawienie dla Bliżniąt leży więc w uznaniu, że cała różnorodna gra wszechświata ma swoje korzenie w boskim bycie i jest w nim zawarta. Dopiero gdy urzeczywistni to przekonanie, odnajdzie wewnętrzny spokój, nie tracąc swej żywotności. Wtedy może stać się Merkurym, „posłańcem bogów”, pod którego panowaniem znajduje się znak Bliżniąt. Może służyć jako kanał boskich inspiracji i przekazywać ludziom, że wszechświat powstał z radosnej rozmaitości. Może nam wskazać, iż potrafimy podnieść się z intryg i brać udział w tańcu życia z miłością, gdy tylko fundamentem swojej osoby świadomie uczynimy niepodzielną jedność.

Rak

Okres: 22. VI. – 22. VII.

Planeta: Księżyc

Żywioł: Woda

Kamienie lieczniczebursztynkarneeol, chalcedon, szmaragd, rubin, agatjaspisawenturyn

 

 

W Raku spotykamy wrażliwą duszę. Znak ten jest kwintesencją kobiecości, gotowej, by otworzyć się na przyjęcie twórczego nasienia. Jest to łono matki wszechrzeczy, które przyjmuje zarodek życia, troskliwie czuwa nad jego wzrostem i rozwojem, żywi go i ochrania.

 

Zasada ta wibruje w Raku równie silnie jako tęsknota za bezpieczeństwem i schronieniem w pierwotnym, matczynym łonie, jak i jako zdolność do obdarzania troskliwą miłością, gotowość zrozumienia i niesienia pomocy oraz impuls czuwania nad życiem i jego pielęgnowania.

 

Raki odbierają świat przede wszystkim za pośrednictwem uczuć: doświadczają bezpośrednio i wprost. Wielka duchowa wrażliwość tego znaku otwiera człowieka dla świata archetypów, snów, uczuć i przeczuć, ale także dla boskich wizji, które płyną z głebi nieświadomości. Sprawia, iż Rak potrafi wywierać silne wrażenie, oraz daje mu dar wrażliwego wczuwania się w naturę i potrzeby innych ludzi. Równocześnie czyni go jednak miękkim i podatnym na zranienia, stąd też niektóre Raki chronią się za twardą skorupą.

 

Bogata fantazja i wybitna siła wyobrażni dają Rakowi zdolności artystycznej ekspresji. Gdy jednak Rak poczuje się dotknięty, często wykorzystuje te zdolności, by uciekać w świat fantazji, który daje mu to, czego odmawia twarda rzeczywistość. Rak potrzebuje przyjaznej, życzliwej atmosfery, by móc rozwinąć caly potencjał swych pozytywnych sił. We wrogim otoczeniu może czuć się bezradny jak dziecko. Odrzucenie przez ludzi i rozczarowanie znosi bardzo ciężko, gdyż inwestuje w swe związki wiele uczucia i dlatego ma do stracenia więcej niż inni ludzie.

 

Bardzo ważny dla Raka jest przytulny dom. Szuka schronienia na łonie rodziny, o którą troszczy się wzorowo. W swym oddaniu jest niezłomny, ale mocno się lęka, iż zostanie porzucony. Każde zerwanie więzów pozostawia wolno gojące się rany.

 

Nierzadko u Raka do głosu dochodzą niespodziewane ambicię. Mają one rekompensować poczucie nieudolności, którego doświadcza w towarzystwie preferującym męskie zasady aktywności.

 

Raki muszą przede wszystkim rozwinąć zaufanie, że „kosmiczna Matka” – która jako żeński aspekt Boga przejawia się w siłach płodności oraz chroni i karmi wszelkie życie we wszechświecie – działa także w nich i przez nich. To zaufanie jest prawdziwym domem Raka. Gdy go odnajdzie, może otworzyć dla siebie i innych głębiny, z których płynie do człowieka nowe życie.

 

Znak Raka pokazuje nam, że życie rodzi się w procesie naturalnej przemiany, my zaś możemy zamiast kontrolować je, blokować i tlumić. Może nam objawić wartość żeńskich energii w każdym człowieku żyjącym na świecie, który zbyt daleko wychylił się w kierunku męskiego bieguna i w rezultacie stał się jednostronny.

Lew

Okres: 23. VII. – 23. VIII.

Planeta: Slońce

Żywioł: Ogień

Kamienie lieczniczetygrysie oko, rubin, bursztynkarneolcytrynszmaragdagatgranat, obsidian, topaz, kwarc górski (Kryształ)

 

Znak Lwa podlega władaniu Słońca, z którego symboliki najłatwiej jest objaśnić charakterystykę Lwa. Słońce jest stałym punktem centralnym, wokół którego krążą inne planety. Nieustannie wysyła ono w kosmos swe ogrzewające, oświetlające i życiodajne promienie. Lew wyrasta więc z poczucia, iż jest punktem centralnym. Afirmując życie, pewien siebie, skoncentrowany na sobie, przekonany o własnej wartości, promieniuje siłą i serdecznością. Pełen radości życia i optymizmu, daje poczucie bezpieczeństwa. Zrozumiałe zatem, że Lew wiele oczekuje od życia. Jego plany są często dalekosiężne, sięgają czasami niedostępnego. Jednak Lew lubi nie tylko zewnętrzny blichtr, lecz przede wszystkim wdzięczność i ciepło ludzi, których obdarowuje czerpąc z obfitości swego serca.

 

Obdarzony niezależną osobowością, pragnie sam określać kierunek własnych działań. Ma potrzebę stwarzania czegoś nowego, jednak siłe twórczą może rozwinąć optymalnie tylko w swobodnej i samodzielnej pracy. Lew robi to, co osobiście uważa za właściwe, a bliżnich zdobywa samą sugestywną siłą osobowości. Zawsze jest szczery i postępuje fair. Z usposobienia nie jest jednak szczególnie pracowity. Chętnie leniuchuje, by porozkoszować się życiem. Wydatnie pomaga mu w tym zdolność znajdowania w otoczeniu reprezentanta swych interesów, dzięki któremu nie wypuszcza wodzy spraw z własnych rąk.

 

Obecność symboliki Słońca powoduje, że Lwy odczuwają niejako presję, aby jej sprostać. Nie każdy wszakże jest w stanie zadośćuczynić tym wymaganiom. Lwa, który nie znalazł jeszcze swego środka ciężkości, tak by móc żyć naturalnie i spontanicznie, opierajac się na tym grawitacyjnym centrum miłości i siły, poznajemy szybko po jego uzależnieniu od zewnętrznego podziwu i aprobaty. Podkreśla od chętnie znamienitość własnej osoby i swej społecznej roli. W ten sposób wiele Lwów próbuje zatuczować dręczące uczucie niższości, które wynika z niezgodności między wewnętrznymi wymaganiami a rzeczywistością. W takim przypadku poklask i podziw mogą stać się dla Lwa ważniejsze od faktycznych zasług. Często też ponad miarę eksploatuje swe siły, bo pragnie stale udowadniać swą „potencję” (w najszerszym znaczeniu tego słowa). Wstrząsy, porażki i cierpienia omija z daleka; może reagować nadwrażliwością na wszystko, co razi jego dumę i godność. W dodatku jego skoncentrowanie na sobie pozostawia niewiele miejsca na empatyczne zrozumienie innych, które próbuje zastąpić swym dominującym zachowaniem.

 

Lew musi nauczyć się, niezależnie od uznania przez innych, odnależć drogę do istoty samego siebie; dostrzec, co tkwi w nim jako najgłębsze i najbardziej skryte życzenie, i wziąć to sobie do serca. To pogodzenie z samym sobą otworzy mu żródło niewyczerpalnej siły.

 

Człowiek urodzony w znaku Lwa może odbierać z głębi bytu autentyczne przesłanie wewnętrznego nauczyciela i mistrza, a kształtując je, twórczo nieść na zewnątrz.Może stać się współtwórcą, który udostępnia ludziom złoty blask wewnętrznej i zewnętrznej pełni. Podobnie jak symbol swego znaku, może wysyłać do wszystkich stworzeń ciepło, światło i miłość, aby mogły rozwinąć się optymalnie i znależć własne wnętrze.

Panna

Okres: 24. VIII. – 23. IX.

Planeta: Merkury

Żywioł: Ziemia

Kamienie leczniczeoliwinbursztynkarneolcytryngranatagat, obsidian, sodalitjaspistygrysie okolapis lazuliametyst

 

 

Charakterystyczne dla znaku Panny jest poszukiwanie czystości i dokonałości. Panny pragną poznać prawde, leżącą poza poziomem subiektywnych odczuć, by potem w czystości i prostocie móc przyłączyć się do odkrytych sił wszechświata. Mają szczególny dar docierania do istoty porządkujących zasad, które stanowią o fundamentalnej spójności świata. Ważna jest dla nich rzeczowa i bezstronna obserwacja oraz badanie praw i reguł tego wewnętrznego porządku. Odwieczne pytania o przyczyny i cele życia oraz mechanizmy jego zjawisk są w nich szczególnie żywotne.

 

Panna rozumie wzajemne zależności i oddziaływania pomiędzy wszelkimi przejawami życia. W rezultacie ma też świadomość własnego uzależnienia od praw i wpływów natury osobistej, społecznej i uniwersalnej. Dobrowolnie nagina się do wymagań płynących z obowiązku, by z właściwą sobie dyscypliną i znajomością rzeczy służyć większej całości. Ze szczerą odpowiedzialnością odzyskuje poczucie kosmicznej więzi, które łatwo może zatracić przez swój zbyt rzeczowy i krytyczny umysl.

 

Większość ludzi urodzonych pod tym znakiem także w codziennych sprawach wykazuje silne umiłowanie porządku. Świadomie odwołują się do systematycznego i metodycznego działania, by rozwiązując dowolny problem, znależć drogę najbardziej racjonalną i ekonomiczną. Tam gdzie inni dostrzegają tylko ogólny obraz, oni rozumieją, jak ważny młże być detal, tak aby całość funkcjonowała harmonijnie. Typowymi ich cechami są także pracowitość oraz ciche, skrzętne vypełnianie obowiązków, przy którym nie wysuwają na plan pierwszy własnego „ja”.

 

Dalszymi cechami Panny są rzeczowość i schludność. Jej zdaniem, uczucia nie powinny mącić kompetencji. Wie ona także, iż ciało wymaga pielęgnacji (forma i treść są w ostateczności identyczne). Ponadto Panna ma często wybitne wyczucie językowe; elegancko sformułowanie zdania mogą w jej uszach vrzmieć niczym muzyka.

 

Urodzeni w znaku Panny pragną stale panować nad uczuciami i wydarzeniami swego życia, aby nie ulegać bezradnie jego przemocy. Przed ryzykiem poddania siężyciu nierzadko uciekają w sztywne kanony zachowania; poszukując niewzruszonej wiedzy w życiu, łatwo mogą ugrzęznąć w licznych zasadach i regułach. Poczucie rzeczywistości każe im z góry z odrobiną cynizmu traktować wszystko, czego nie mogą objąć rozumem czy zmysłami. Tym samym utrudniają sobie dostęp do głębszego, duchowego poznania. Panna powinna uważać, żeby jej umiłowanie detalu nie doprowadziło do zawężenia pola widzenia i aby w swym przesadnym perfekcjonizmie nie koncentrowala się stale na tym, co nie jest porządku. Jeśli się to nie uda, szybko zaczną jej przeszkadzać niezliczone drobiazgi i niedociągnięcia, a swoje niezadowolenie będzie wyrażać w postaci gderliwej krytyki.

 

Panny przede wszystkim muszą nauczyć się zaufać zasadom porządku wszechświata, które kierują także ich życiem, a w ramach których poszczególne fragmenty ich życia mają swoją wewnętrzną spoistość i odpowiednie miejsce. Poza tym Panna może uczyć lludzi szacunku dla praw Uniwersum oraz życia, pomagać im w powrocie do zgody z pierwotnym, kosmicznym porządkiem. Szczdególna zdolność ludzi urodzonych w znaku Panny polega na leczeniu i służeniu. Korzystając ze swego poczucia rzeczywistości oraz z analitycznego rozumu, mogą oni w praktyczny sposób przetworzyć poznanie duchowe oraz wykazać wartość metod i rytuałow w drodze do doskonałości.

Waga

Okres: 24. IX. – 23. X.

Planeta: Wenus

Żywioł: Powietrze

Kamienie leczniczeametrynakwamarynawenturynszmaragdlapis lazuli, lapidolit, obsidian, oliwinjaspiskwarc różowyturquenyt (magnezyt)unakit

 

 

W znaku Wagi znajdujemy dążenie do harmonijnego połączania przeciwieństw w doskonałej formie, w której wszystkie częeści są na właściwym miejscu i nawzajem się uzupełniają. W sferze życia człowieka wyraża się to w pragnieniu idealnej formy współżycia, która polega na współbrzmieniu miłości i w której każdy wnosi do organicznej całości swój niezastąpiony wkład.

 

Podświadomie Wagi staleposzukują tego ideału. Noszą w sobie pragnienie doskonałej harmonii, piękna, sprawiedliwości. Mają zmysl społeczny i stale gotowe są do pośredniczenia między ludżmi czy rozładowywania napięć. Zawsze też dostrzegają drugą stronę konfliktu i oddają jej sprawiedliwość. Dalszymi atrybutami Wagi są serdeczność, towarzyskość, liczenie się z innymi oraz szczere staranie o pomyślność bliżnich.

 

stawiają ponad forsowanie własnego ego i okazują się gotowi do kompromisu. Stosunki międzyludzkie traktują bardzo poważnie. Potrzebują jakiegoś „ty” jako uzupełnenia swego „ja”, by poczuć się całością. Przy tym także w osobistych związkach Waga dąży do harmonii, pozbawionej pragnienia posiadania drugiej strony i panowania na nią. W konsekwencji nie wdaje się zbyt głęboko w emocje i z trudem potrafi ostatecznie związać się z jednym partnerem.

 

Brak zdolności reprezentowania określonego punktu widzenia oraz podejmowania decyzji może rodzić dla Wag problemy także w innych dziedzinach życia. Potrzeba pozostawania w zgodzie ze wszystkim i wszystkimi oraz kierowanie się wyczuciem towarzyskim w sprawie postępowania może doprowadzić do tego, że Wagi będą zawsze robić to, czego otoczenie akurat od nich oczekuje. Często sprawiają przez to wrażenie osób chwiejnych, oportunistycznych czy wręcz niegodnych zaufania. Dodatkowo postawę tą może potęgować gorące pragnienie zyskania sympatii i aprobaty.

 

Dla Wagi nie ma nic gorszego niż życie w atmosferze napięcia i dysharmonii albo w poczuciu odrzucenia. By tego uniknąć, człowiek urodzony w tym znaku gotów jest do daleko idących kompromisów. W miarę możliwości unika konfliktów czy zatargów. Boi się także wewnętrznej konfrontacji z własnymi słabościami i problemami. Zamiast tego chętnie podkreśla swe zewnętrzne zalety i zdaje się na swój niemały urok oraz obycie towarzyskie.

 

Waga powinna uświadomić sobie, że harmonia będzie trwalsza, jeśli jej fundament będą stanowiły nie tylko zewnętrzne gesty i dobra wola, a także iż doświadczenia na pierwszy rzut oka negatywne są niekedy konieczne, by powrócić do pierwotnej harmonii. Ponadto nie powinna w działaniach i decyzjach kierować się strachem przed chwilową utratą sympatii ludzi, lecz rozważyć, co służy nadrzędnej harmonii, mogąc zbudować większą zgodność z siłami życia i ewolucji.

 

W ten sposób Waga może zaistnieć w kosmicznej harmonii. Może wskazać innym ludziom piękno i współbrzmienie wszelkich naturalnych zjawisk we wszechświecie oraz wnieść ważny wkład w przywrócenie równowagi między człowiekiem a przyrodą.

 

Piękno, które dostrzega, może też wyrażać w postaci obrazów, muzyki czy innych form artystycznych. W najwyższej manifestacji tego znaku człowiek może promieniować wszechogarniającą miłością, dzięki której być może powstanie nowe społeczeństwo sprawiedliwości, pokoju i harmonii.

Skorpion

Okres: 24. X. – 22. XI.

Planeta: Pluton

Żywioł: Woda

Kamienie leczniczeakwamarynszmaragdgranat, obsidian, rubin, hematytjaspisagatametyst

 

 

Skorpion jest znakiem transformacji i odnowy. Spotykamy tu głęboko sięgające procesy przemian. Ich celem jest, by człowiek mógł przerosnąć siebie i zjednoczyć się z większą całością. Człowiek doznaje pełnej identyfikacji z włastnymi uczuciami, bezpośredniego doświadczania sił, które są w nim aktywne. W znaku tym znajdujemy także pragnienie zgłębienia przyczyn koniecznych do zrozumienia i opanowania psychicznych oraz kosmicznych sił, które określają nasze życie.

 

Skorpion nie znosi połowiczności; chce wszystko przeniknąć całą svoją istotą. Jest zdecydowany osiągnąć wyznaczony cel i gotowy do dużych ofiar, by poznawać prawdę lub doprowadzać przedsięwzieęcia do końca. Każdą rozpoczętą sprawę traktuje poważnie. Może się zaangażować z całych sił i gotów na wszelkie konsekwencje, odważa się na czyny, do których innym brak śmiałości.

 

Niezwruszona konsekwencja Skorpiona czasem doprowadza jednak do tego, że się zagalopuje. Przekonuje się wówczas, jak wielką władze mają nad nim jego własne vyobrażenia i emocje. Zepchnięty na dno kryzysu, zostaje zmuszony, by wreszcie uwolnić to, co pragnął zachować i z czym się utożsamiał. Dochodzi do przemiany, która nie tylko wyzwala go z uzależnień, lecz oznacza także wejście w nowe, większe życie.

 

Dla wielu Skorpionów ten proces „śmierci i powtórnych narodzin” zachodzi ze szczególną mocą w sferze seksu. Silne seksualne popędy Skorpiona mają najgłębsze żródło w jego dążeniu do uwznioślenia się w połączeniu z inną istotą, do pozostawienia za sobą ciasnych granic własnego „ja” i wejścia w większą całość, tak by zjednoczyć się wreszcie z boskim fundamentem wszechrzeczy, a potem oddziaływać zapładniająco i odnawiająco na życie innych ludzi.

 

Jego potrzeba stopienia się z większą jednością rzadko zostaje jednak zaspokojona, gdyż konieczność swego „ja” odbiera jako zdanie na łaskę i niełaskę losu. Cofa się więc przed tym poświęceniem, a potrzebę stopienia się zamienia nierzadko w potrzebę uzależniania innych od siebie – panowania na tym, z czym nie był w stanie się zjednoczyć. Częstym tego efektem są zazdrość i nieufność, przy czym Skorpion nierzadko rani najgłębiej tych, których najmocniej kocha. Jeśli zostaje odrzucony, z trudem wybacza i zapomina.

 

Niektóre Skoriony, z powodu nieuświadomionego strachu przed bolesną transformacją i zdaniem się na nieznane moce, usiłują unikać konfrontacji z siłami swej podświadomości i rezygnują także ze zmian w zewnętrznym życiu, przez co hamują swój rozwój.

 

Żywotne znaczenie ma dla Skoriona afirmowanie diałających w nim sił oraz uświadamianie sobie głębszego sensu seksualności. Kryzysy, w które sam nieświadomie się wpędza, powinien przyjąć jako ważne i wartościowe procesy uszlachetniania. Stopniowo siła transformacji może uwolnić go z wewnętrznych oraz zewnętrznych zależności. Energie, które nim wcześniej władały, może zastosować teraz świadomie; może stać się mistrzem tantry, który ma dostęp do regenerujących i twórczych sił życia. Korzystajac ze swej wiedzy o prawach transformacji, może także innych doprowadzić do uwolnienia i przemiany, stając się „akuszerem” głębokiej religijnej czy światopoglądowej odnowy w życiu indywidualnym i społecznym.

Strzelec

Okres: 23. XI. – 21. XII.

Planeta: Jowicz

Żywioł: Ogień

Kamienie leczniczeametystazurytagat, chalcedon, granat, obsidian, lapis lazuli, rubin, sodalitawenturynsokole oko

 

U Strzelca spotykamy poszukiwanie prawdy, która byłaby aktualna zawsze i wszędzie. Człowiek urodzony w znaku Strzelca wierzy, że u podstaw wszystkiego leży głębszy sens. Zainteresowany jest możliwością wyższego rozwoju. Stara się wznieść w duchowym rozumieniu Boga i głębiej wejść w świat wewnętrznych relacji, decydujących o życiu.

 

Czerpiąc ze swych doświadczeń, buduje własne systemy życiowej filozofii. Ludzie spod tego znaku na pierwszym miejscu stawiają dobro i pomyślność ogółu, a dopiero potem spełnienie wlasnych pragnień.

 

Ekspansywny i pobudzający do rozwoju świadomości charakter Strzelca pcha go w nieznane dale. Pragnie on zbadać dalekie kraje i obce kultury lub też zgłębić wewnętrzne przestrzenie i zdolności duszy. Swe przekonanie, iż życie chowa w zanadrzu niespodziewane doznania, miłość i radość, chciałby dzielić z innymi ludżmi. Potrafi zapalić ich też do poszukiwania sensu i celu w życiu, przekazując przy tym optymizm i ochotę do działania.

 

Wielu Strzelców angażuje się w życie społeczne lub religijne, przy czym nierzadko wyprzedzają svoją epokę i prezentują wizjonerskie idee. Umysłowa wolność i niezależność są dla nich bardzo ważne.

 

Człowiek urodzony w znaku Strzelca jest z charakteru bardzo otwarty. Z natury jest świadom odpowiedzialności, lojalny, uczciwy i wspaniałomyślny. Swe opinie wyraża bezpośrednio. Ma ugruntowane poczucie sprawiedliwości. Gdy napotka zachowania, które uzna za niesłuszne, potrafi być skrajnie nietolerancyjny. Może być zdecydowany i nieustraszony, kiedy jest przekonany o słuszności jakiejś sprawy, i ma odwagę, by otwarcie wyrażać swoje zdanie.

 

Często Strzelec oczekuje analogicznej prostolinijności i prawdomówności od innych. Może to w pewnych warunkach prowadzić do swoistej moralnej pychy, wyrażającej się skłonnością do narzucania własnych wartości innym. Strzelec może też przesadnie cenić swe stanowisko czy tytuł naukowy lub zabiegać o funkcje i urzędy po to tylko, by odowodnić sobie i światu własną wartość i wielkość. Niektórzy ludzie spod tego znaku, skądinąd wspaniałomyślnego, mogą stać się bardzo ograniczeni i uparcie obstawać przy własnym zdaniu, jeśli zbyt sztywno utożsamią się ze szczegółowymi kanonami jakiegoś światopoglądu czy dogmatu.

 

Strzelec powinien więc zwracać szczególną uwagę na to, by nie przeceniać swego publicznego prestiżu i roli w społeczeństwie oraz żeby jego poczucie poralnej nieomylności nie prowadziło go do wywyższania się nad innych.

 

Gdy Strzelec uświadomi sobie swe naturalne duchowe dary, może obficie popłynąć przez niego wyrozumiała i serdeczna energia tego znaku. Namiętne i entuzjastyczne poszukiwanie sensu życia może godoprowadzić do poznania prawd uniwersalnych. W medytacyjnym zatopieniu i wizjonerskiej kontemplacji potrafi odebrać boską inspirację, a jako nauczyciel duchowy dopomóc innym ludziom w spełnieniu życia i urzeczywistnieniu boskiej madrości oraz miłości.

Koziorożec

Okres: 22. XII. – 20. I.

Planeta: Saturn

Żywioł: Ziemie

Kamienie leczniczebursztynkarneolazurytfluorytgranatoliwin, rubin, jaspis, obsidian, kwarc górski (KRYSZTAŁ)ametystpiryt

 

 

Charakterystyczna dla Koziorożca zasada ograniczania prowadzi do koncentrowania się na sprawach najistotniejszych. Wymaga ona, by odrzucać na bok wszystko, co nie jest ważne (prawdziwe), aż pozostaje czysta esencja, właściwa istota rzeczy. Po takim przykrawaniu i szlifowaniu oraz obróbce przez trudności życia wyłania się wreszcie przed Koziorożcem nieskazitelna przejrzystość kryształu.

 

Koziorożec lepiej niż inni rozumie przemijanie zjawisk. Dręczy go pytanie, co w obliczu wieczności rzeczywiście ma znaczenie. Powracając myślami do przeszłości i rozważając ją, chce odwrócić bieg czasu i ukierunkować się na wieczność. W trakcie tego odkrywa ponadosobiste prawidłowości, które przetrwały próbe czasu. W Koziorożcu spotykamy więc także wiedzę na temat wartości dawnych tradycji i przekazywanych z pokolenia na pokolenie prawd.

 

Koziorożce chcą o własnych siłach wspiąć się na szczyty życia. Stojąc już zaś ponad tym, co powszednie, w skupionej samotności pragną poznać rzeczywistość; dążą do wewnętrznej doskonałości, by z łatwością móc potem sprostać doczesnym wyzwaniom.

 

Koziorożec winien widzieć przed sobą odpowiedzialne zadania, by móc czerpać zadowolenie z ich realizacji. Pragnie angażować swe siły na rzecz dobra ogółu, svoją zaś osobę wycofuje w cień. Współistnieją w nim życiowy upór oraz przygnębienie poczuciem rzeczywistości i obowiązku. Wytrwale, z uporem i zdecydowanym krokiem dąży do celu. Przeszkody sprzyjają jego wzrostowi, a w celu ich pokonania potrafi rozwinąć niespodziewane siły.

 

Jednakże ma też skłonności do przeciążania samego siebie, gdyż uważa, że tylko dokonując czegoś, może zyskać uznanie, miłość i poczucie własnej godności. Może tak poważnie traktować wymogi i obowiązki życia, że zagubi zdolność odczuwania radości. Jeho umiłowanie tradycyjnych wartości i potrzeba znajdowania w nich pewności oraz potwierdzenia, może doprowadzić też do bardzo konserwatywnego nastawienia.

 

Ponadto Koziorożec skłania sią do przedkładania doczesnego sukcesu lub realizacji jakiegoś społecznego bądż duchowego zadania ponad stosunki międzyludzkie. W obliczu wszelkiej uczuciowości i serdeczności czuje się nieco zaniepokojony i nieporadny, nierzadko ukrywając tę niepewność za chłodną i powściągliwą fasadą. A jednak człowiek urodzony w znaku Koziorożca jest zdolny do głębokich i trwałych uczuć. Potrzebuje tylko bardzo dużo zaufania i czasu, zanim otworzy się przed drugą osobą.

 

Koziorożec powinien zrozumieć, Jak dalece przymus osiągnięć i presja, którą sam sobie często narzuca, faktycznie wynikają z zewnętrznej konieczności, a kiedy biorą się być może z jego własnych ambicji, potrzeby uznania i zdobywania wpływów lub chęci ucieczki od uczuć.

 

Gdy tylko Koziorożec nauczy się przez medytację i spojrzenie do swego wnętrza przekształcać swe wewnętrzne osamotnienie w zjednoczenie z wszechświatem, może jak przeżroczysty kryształ przyjmować niewyczerpane siły Uniwersum i przekazywać je dalej, stając się dlabliżnich żródłem prawdy i światła. Ze swym poczuciem rzeczywistości, uporem i konsekwencją Koziorożec może pracować nad przemianą świata przywiązanego do spraw materialnych. Jako świadomy odpowiedzialności reprezentant ogromnych ponadosobistych zadań może dopomóc światłu w nowych narodzinach. Może też być narzędziem chroniącym prastarą, nieprzemijającą mądrość ludzkości i ożywiać ją na nowo w naszych czasach. Z pewnością nie jest to przypadek, iż wielu mistrzów duchowych, którzy działąli w świecie, urodzonych było w znaku Koziorożca.

Wodnik

Okres: 21. I. – 19. II.

Planeta: Uran

Żywioł: Powietrze

Kamienie leczniczeakwamarynametystbursztyn, obsidian, florytsokole oko

 

 

W znaku wodnika człowiek pragnie zostawić za sobą wszelkie ograniczające więzi, docierać do nowych, nieznamych przestrzeni istnienia. Wyswobodzony z wszelkiego ziemskiego ciężaru, pragnie wznieść się w powietrze, nabrać dystansu, z którego perspektywy widzi, iż wszyscy jesteśmy częścią olbrzymiej całości. Tak więc czyni skok od spraw osobistych do ogólnoludzkich i uniwersalnych.

 

Znajdujemy tu innowatora, który przełamuje ciasne struktury przyzwyczajeń, prekursora lepszego i swobodniejszego życia w społeczeństwie o „bardziej ludzkiej twarzy”. Pod jego wpływem dokonują się przełomy techniczne, polityczne i światopoglądowe. Napotykamy tu wynalazcę, reformatora, myśliciela, który wyprzedza powolny bieg dziejów i inicjuje zmiany. W znaku Wodnika optymalnie rozwijają się duch społeczny i zespołowa praca nad realizacją przyszłościowych idei.

 

Ludzie urodzeni w tym znaku dążą do możliwie największej osobistej swobody i niezależności. Pogodni i suwerenni, pragną stać ponad wszelkimi sprawami, powiązani ze nimi, ale nie uwikłani. Prowadza życie w swym własnym, indywidualnym stylu, mało przejmując się zdaniem innych. Mają usposobienie spontaniczne, oryginalne i żywe. Zaskakują bliżnich coraz to nowymi pomysłami i intuicyjnym rozumieniem spraw, którego trafności sami często nie mogą się nadziwić.

 

Wodnikowi sprawia przyjemność poznawanie ludzi i wymienianie z nimi opinii. Jest przystępny, tolerancyjny, traktuje życie z bezstronną, intuicyjną naturalnością. Często sporo czasu poświęca na nauczanie ludzi i niesienie im pomocy. Jego współczucie i życzliwość mają ponadosobiste przyczyny, powodowane są przez miłosierdzie i tolerancję. Chętnie pracuje w grupie ludzi, którzy pragną urzeczywistnić jakiś ideał. Może też być szczerym wyznawcą religii, która obdarza ludzkość nowymi siłami życiowymi.

 

Ludzie tego znaku powinni jednak uważać, by pod wpływem swych marzeń i ideałów nie oddalili się zbytnio od rzeczywistości. Trudno może być im też z tysiąca pomysłów, krążących im po głowie, wybrać jeden i zrealizować jej do końca. Wodniki muszą więc przede wszystkim nauczyć się należycie rozpoznawać granice zewnętrznej rzeczywistości, nie rezygnując przy tym ze swej umysłowej swobody. Tylko wówczas, gdy w ferworze śmiałych planów nie zapomną o prozaicznych obowiązkach dnia powszedniego, mogą trwać w harmonii z całym życiem.

 

Silna potrzeba niezależności i wolności oraz poczucie wyjątkowości mogą osobie urodzonej w znaku Wodnika utrudniać nawiązanie bliskich stosunków i więzi międyludzkich. Może ją to doprowadzić do izolacji i uczynić z niej dziwaka, który swą samotność będzie interpretował jako niezrozumienie ze strony otoczenia.

 

Ponadto wskutek charakterystycznego dla siebie pragnienia, by wznosić się ponad problemy, Wodnik niechętnie przyznaje się do właściwej przyczyny swych trudności. Powinien zrozumieć, że prawdziwa wolność możliwa jest tylko po stawieniu czoła własnym problemom.

 

Nadmiernie akcentując swe zdolności intelektualne, urodzeni w znaku Wodnika mogą niekiedy blokować sobie dostęp do intuicji. Ludzie ci powinni nauczyć się bez uprzedzeń wsłuchiwać się w swe wnętrze i rozbudzać zaufanie do własnych zdolności intuicyjnych.

 

Gdy Wodnik dotrze do pełnego potencjału swego znaku, może – przez świadomy intuicyjny kontakt z przenikającym wszystko kosmicznym duchem – czerpać ze żródeł uniwersalnego poznania i oferować ludzkości duchową wodę życia. Jako połaniec i zwiastun nowych czasów może nieść Ziemi miłość i mądrość.

Ryby

Okres: 20. II. – 20. III.

Planeta: Neptun

Żywioł: Woda

Kamienie leczniczeametystakwamarynflorytagatchalkopiryt

 

 

Świadomość Ryb chce rozlać się na wszystko i stopić z życiem. To usunięcie granic „ja” ma doprowadzić człowieka od izolującej samotności do bezpieczeństwa powszechnej łączności, dzięki której zyskuje udział we wszystkim, co żywe.

 

Ryby są w pewnym sensie bardziej przenikliwe niż przedstawiciele innych znaków zodiaku, gdyż mają bezpośredni dostęp do nieograniczonej głębi swej wewnętrznej natury, a także do tajemnic życia zewnętrznego. Dlatego otwiera się przed nimi wiele spraw, ukrytych dla innych. Wiele Ryb czuje więc zapał do dziedzin metafizycznych, badań zaświatów czy życia religijnego. Nieraz lepiej czują się w swych przeczuciach i marzeniach niż w realnym żwiecie. Przez poświęcenie się Bogu, medytację lub praktykowanie wiary mogą łatwiej niż inni połączyć się z kosmiczną całością. Ze względu na swą łagodną, zdolną do wczuwania się w sprawy innych naturę mają wiele zrozumienia dla cierpienia ludzi. Są altruistyczni, pełni miłości i oddania, gotowi do ofiar za innych. Często znajdujemy Ryby wśród terapeutów, pracowników socjalnych czy przedstawicieli innych zawodów o charakterze służebnym.

 

Ludzie ci intuicyjnie czują, że poczucie izolacji wynika z postawy obronnej i nawyku negacji, mają więc szczególną zdolność akceptowania okoliczności i ludzi takimi, jakimi są. Skłaniają się też ku temu, by najgłębsze uczucia zachować tylko dla siebie, choć mogą odsłonić sięw przychylnym, wyrozumiałym otoczeniu ludzi o tych samych zapatrywaniach. W sprawach doczesnych są nierzadko całkowicie bezradni i zagubieni. Tym bogatszy jest jednak wtedy ich świat wewnętrzny, pełen barwnych fantazji i marzeń; wiele Ryb rozwija zdolności wyrażania ich w artystycznej formie.

 

Ich emocjonalna przenikliwość pozwala szczególnie wrażliwie reagować na myśli i odczucia bliżnich. Bardzo czuli są też na subtelne wibracje. Często mają delikatną, kruchą konstytucję ciała. Jeśli nie udało się im dotrzeć do sfery duchowej lub religijnej, by znaleźć tam siłę oraz sens życia, mogą stać się ludźmi chwiejnymi, bezradnie zdanymi na los i cierpieć z powodu tej „niesprawiedliwości”. W falszywie pojętym interesie własnym uciekają potem w dziecinnie nieodpowiedzialne zachowania lub współczucie dla siebie samego, które ma prowokować otoczenie do wyrozumiałości. Ich bezbronność może się nieraz wyrażać w biernym „niech się dzieje, co chce”. Często uciekają też przed wyzwaniami, zachowując się w sposób nieokreślony, obojętny lub wręcz posuwając się do nieszczerości. Ucieczka przed sobą i rzeczywistością grozi niebezpieczeństwem popadnięcia w jakieś formy nałogu. Niekiedy zaś w ochronie przed poczuciem wyobcowania rozwijają pozę pozornego chłodu i bezwzględności.

 

Dla rozwoju człowieka spod znaku Ryb decydujące jest, czy odważy się zaakceptować swą subtelną wrażliwość i przenikliwość. Wystawia się tym samym na bolesne i wstrząsające doświadczenia, ale jednak tylko tak może się otworzyć na różnorodne możliwości przeżywania swej istoty. Jeśłi ponadto nauczy się odrzucać obce wyobrażenia i ideały oraz, wsłuchując się tylko we własny, wewnętrzny głos, kierować swą wielką wrażliwość ku Bogu, może się w nim rozwinąć głęboka radość życia, bezinteresowna, wolna od obaw miłość oraz miłosierdzie. Będzie wówczas w stanie odkryć najgłębsze tajemnice życia i wszechświata. W mistycznym doświadczeniu powszechnej łączności może poznać fundament bytu, z którego wynika rozmaitość świata widzialnego, i zrozumieć, że w rzeczywistości nigdy nie był od niego oddzielony. Może potem służyć jako przekaźnik boskiej miłości, która działa dobroczynnie na wszystko, czego dotyka.