Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.orgonity.pl jest prowadzony przez Orgon Trade s.r.o., ul. Dlhá 2396/71, 085 01 Bardejov, NIP: 202 354 7801.

Spółka zarejestrowana została przez Obchod. register Okresného súdu, pod spisovou značkou Oddiel: Sro, vložka č.  25820/P.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep orgonity.pl, zwany w dalszej części SKLEPEM, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie produktów ze strony Kupujacego do koszyka, a następnie wypełnienie formularza zamówienia, uzupełniając go o wymagane dane. Jeśli formularz zostanie wypełniony w sposób nieprawidłowy lub niekompletny, zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość e-mail ze SKLEPU z informacją o przyjęciu zamówienia, która zawiera rachunek (zestawienie zamówionych produktów, ceny produktów, łączną wartość zamówienia wraz z kosztami wysyłki) oraz informacje o wysyłce (dane klienta, adres dostawy, sposób dostawy).
 5. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby oferta towarów była jak najbardziej aktualna i zgodna z dostępnością towarów na magazynie i u dostawców SKLEPU. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Brak odpowiedzi klienta co do sposobu realizacji zamówienia skutkuje jego anulowaniem po 10 dniach od chwili przekazania w/w informacji.
 6. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem na konto SKLEPU, gotówką przy odbiorze, albo płatnością za pobraniem.
 7. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
  – w przypadku zamówień opłaconych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie SKLEPU
  – w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem)
  Zamówienia wysyłane za granicę mogą być opłacone jedynie za pomocą przelewu oraz systemu płatności elektronicznych.
 8. W przypadku braku opłaty zamówienia w ciągu 10 dni od jego złożenia, po próbie nawiązania kontaktu z klientem, zostanie ono anulowane.
 9. Przez czas realizacji zamówienia należy rozumieć czas, jaki jest potrzebny do produkcji towaru, sprowadzenie towaru (z magazynu SKLEPU lub od dostawcy) i przygotowanie go do wysyłki oraz czas potrzebny kurierowi UPS, Poczcie Polskiej lub innym firmom obsługującym wysyłkę na dostarczenie zamówienia pod wskazany przez klienta adres.
 10. Do każdego zamówienia wystawiony jest paragon fiskalny lub faktura na życzenie klienta.
 11. Dostawa odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 12. Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania informacji o jego wysyłce.
 13. Wszystkie ceny podawanie na stronie internetowej SKLEPU są cenami brutto, podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym produkcie na stronie SKLEPU jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 14. SKLEP dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów oraz ich zdjęcia były zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem: info@orgonity.pl.

Zwroty i reklamacja

 

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. SKLEP zwraca kwotę otrzymaną od Klienta na wskazane przez niego konto bankowe lub w inny wskazany przez Klienta sposób. Klient pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 3. SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi w szczególności, jeśli: sprzedany produkt był dotknięty wadą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia towaru; produkt nie ma właściwości, opisanych na stronie SKLEPU; produkt został wydany w stanie niezupełnym lub niekompletnym. Warunkiem skorzystania z reklamacji jest złożenie jej w terminie 2 miesięcy od daty wykrycia wady.
 4. Z tytułu rękojmi klientowi przysługują następujące uprawnienia: nieodpłatne usunięcie wady produktu, wymiana produktu na nowy, obniżenie ceny produktu, odstąpienie od umowy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia stosownego żądania. W/w roszczenia klienta przedawniają się z upływem roku od daty stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 5. SKLEP nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeśli klient w chwili zawarcia umowy wiedział o tej niezgodności, lub powinien był wiedzieć.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje handlowe zamieszczone na stronie SKLEPU nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem do składania ofert.
 2. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw.