Ochrona danych
Sklep internetowy www.orgonity.pl respektuje prawo do prywatności, dlatego też nie udostępnia danych o użytkownikach innym firmom czy osobom trzecim. Sklep internetowy www.orgonity.pl dokłada wszelkich starań, aby zgromadzone dane osobowe jego użytkowników chronione były w sposób właściwy oraz poprzez restrykcyjną politykę dostępów do nich. Do zgromadzonych danych nie mają dostępu osoby trzecie oraz inne firmy i instytucje. Dostęp do danych ma jedynie upoważniony do dostępu administrator serwisu, który może usunąć je na prośbę osoby zarejestrowanej w systemie, w każdej chwili zarejestrowany użytkownik ma wgląd do swoich danych, może je też edytować.

Jakie dane w sklepie
Zbieramy tylko dane teleadresowe wykorzystywane w celu realizacji zamówień – skontaktowania się z osobą zamawiającą i wysyłki towaru, dane nie zostają wykorzystywane w żaden inny sposób. Osoba zarejestrowana w systemie wyraża zgodę na gromadzenie jej danych osobowych oraz ich przetwarzanie wyłącznie na poziomie informacyjnym i kontaktowym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).