Czym jest Feng-Shui

Feng – Shui to nauka o interpretacji środowiska naturalnego. Fachowcy wykorzystują wiele różnych podejść, za pomocą których łączą się z energią lub klimatem miejsca i zmieniają je w taki sposób, by jak najkorzystniej oddziaływało na ludzi, którzy tam pracują lub mieszkają. Feng – Shui w architekturze opisuje stosunek zachodzący między człowiekiem i naturą, mówi o pozytywnym lub negatywnym miejscu do mieszkania. Uczy nas jak określić centrum energetyczne mieszkania. Dotyczy również jedzenia, ubierania, myślenia, mówienia oraz stosunków międzyludzkich.

Nauka Feng – Shui, co oznacza wiatr i woda, wywodzi się z nauki o poznaniu, że wszystko około nas złożone jest z energii. Energia ta ma w różnych krajach różne nazwy: w Indiach środkowych nazywano ją – prána, w Japonii – ki i w Chinach – čchi a my ją nazywamy orgon (tak ją nazwał  Dr. Wilhelm Reich, który na jej podstawie zaczął używać pierwszych orgonitów, to znaczy akumulatorów orgonowych). Jest to właściwie nauka o harmonii życia, mieszkania i jego wykorzystywanie dla dobra człowieka.

W idealnym przypadku energie są w równowadze.  Równoważną energię można według Feng – Shui określić za pomocą znanych symboli  jin i jang, które przedstawiają dwie przeciwstawne siły, które są w nieustannym ruchu i każda z nich chce mieć przewagę lub za pomocą pięciu elementów (które powstają przez działanie energii jin i jang), które symbolizują różne przejawy čchi i mają znak drewna, ognia, ziemi, metalu i wody. Drewno pozwala ogniu płonąć. Wynikiem jest popiół-ziemia, w której tworzy się metal, który w formie płynu jest podobny do wody. Woda pozwala drzewu rosnąć.

W celu umożliwienia jak najlepszego przepływu energii witalnej w pomieszczeniach mieszkalnych Feng – Shui wykorzystuje ich orientację ze względu na strony świata, układ pomieszczeń w mieszkaniu, układ mebli, kolory, jak i różne dodatki i urządzenia.

Orgonity a Feng-Shui

Orgonit podobnie jak Feng – Shui pracuje z uniwersalną wszechobecną energią, którą nazywamy orgonem. Mieszanka żywicy organicznej i wielkiej ilości małych części metalowych wchłania do siebie elektrostatykę pól elektromagnetycznych (promieniowanie) ze swojego otoczenia,

następnie promieniowanie to (energia DOR – szkodząca zdrowiu) odbija się i przyśpiesza od części metalowych w kierunku kryształu, który jest piezoelektryczny (i zachowuje się  jak źródło napięcia elektrycznego) a  następnie jest emitowana z powrotem do otoczenia jako energia POR (witalna, korzystna dla zdrowia energia), wzmocniona o wibrację kamieni leczniczych, które zawarte są w orgonicie.  Oznacza to, że orgonit wchłania do siebie kationy z otoczenia, które odbijają się od części metalowych (które we swojej sieci krystalicznej zawierają również walencyjne delokalizowane elektrony) i dzięki kryształom opuszczają orgonit już jako nieszkodliwe, korzystne dla zdrowia aniony.  Chodzi o proces podobny do tego, który zachodzi w przypadku wody podczas mocnych turbulencji, kiedy spada z wodospadów (w Feng – Shui efekt ten wykorzystywano przy fontannie). Orgonity  nie potrzebują żadnego zewnętrznego źródła energii, dlatego ich wykorzystanie możliwe jest praktycznie wszędzie.

W Feng – Shui orgonit ma szerokie możliwości wykorzystania.  Zakres działania orgonitu jest o wiele bardzie kompleksowy i szerszy niż w wypadku innych urządzeń  Feng – Shui.

Orgonit harmonizuje i ładuje swoje otoczenie witalną energią życiową.

– Neutralizuje strefy geopatologiczne, które powstawiają w wyniku zakłóceń integralności  skał powstałych w sposób naturalny (uskoki tektoniczne, radioaktywność, cieki wodne, mokradła) lub sztuczny (sieci inżynieryjne) a mających niepożądane oddziaływanie na zdrowie człowieka, które mogą wpływać na bezsenność, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, powstawanie nowotworów i innych chorób.

– Neutralizuje oraz transformuje strefy psychosomatyczne, to znaczy energię negatywną z niskich myśli oraz emocji jak stres, strach, napięcie, nienawiść, zazdrość, złość itd., które możemy spotkać w każdym miejscu, ale głownie chodzi o miejsca wielkich nieszczęść, bitew, wypadków, gdzie odbywają się wydarzenia które mają zasadniczy wpływ na losy ludzkie  (np. cmentarze, sądy, siedziby instytucji,  sale konferencyjne) na energię pozytywną. Energię tą bardzo intensywnie odbierają głownie niemowlęta i dzieci, ale również osoby dorosłe.

– Neutralizuje i transformuje smog elektroniczny, to znaczy promieniowanie elektromagnetyczne z naszego szerszego otoczenia. Nasze środowisko naturalne najwięcej zanieczyszczają systemy radarowe, radary meteorologiczne, radary wojskowe i lotniskowe, nadajniki TV oraz nadajniki radiowe, nadajniki WIFI, urządzenia wojskowe, elektrownie, okablowanie, szpitale, elektrownie jądrowe. Smog elektroniczny powstaje również w każdym domu. Źródłami jego są elektronika domowa (komputery, telewizory, lodówki, mikrofalówki, itd.) telefony, lampy, lampy katodowe, klimatyzacja, urządzenia z bezprzewodową technologią (WIFI, bluetooth,…) oraz wszystkie urządzenia elektryczne.

– Pomaga za pomocą kamienni leczniczych – półszlachetnych oraz ich wibracji rozwijać pożądane psychiczne oraz osobowościowe zdolności i właściwości u człowieka.

– Ma działanie ochronne, lecznicze oraz regeneracyjne.

– Harmonizuje i czyści wodę.

–  Przedłuża okres ważności i jakości artykułów spożywczych, głównie owoców i jarzyn, powinien znajdować się w zamrażalniku lub lodówce.

–  Wpływa na zmniejszenie zużycia energii, na przykład obniża zużycie paliwa w pojazdach

– Wyprodukowany z miłością jest nie tylko skuteczny, ale jest także ładną dekoracją.

 

Używając reguł Feng – Shui oraz wykorzystując orgonit stworzycie w swoim mieszkaniu środowisko pełne energii witalnej.